You are here: Home TENTANG FAI Struktur Organisasi

FAI-UNIAT

Struktur Organisasi

•E-mail• •Print• •PDF•

Dekan FAI

: Drs. HM. Takdir, MM

Wakil Dekan Akademik

: Ahmad Kamaluddin, M.Ag

Wakil Dekan Non Akademik

: H. Ahmad Syaefuddin, M.Pd.I

Ketua Jurusan

> Bahasa dan Sastra Arab

: Drs. H. M. Sholeh Asri, MA

> Pendidikan Agama Islam

: Drs. Muhammad Nizom Chotib, M.Pd

> Al Ahwal Asy Syakhshiyyah

: Ahmad Dzulfikar, Lc, M.Pd

> Komunikasi dan Penyiaran Islam

: Siti Uswatun Khasanah, MA.Hum

 

Alamat

Jl. Melayu Kecil III No. 15 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan Telp. (021) 83794541 Fax. (021) 83794541 Email : uniat.fai@gmail.com